TReplaceFlags

Adam Boduch

Typ TReplaceFlags używany jest w procesie zamiany łańcuchów i słuzy do określenia parametrów zamiany.

type TReplaceFlags = set of (rfReplaceAll, rfIgnoreCase);

Flaga rfReplaceAll oznacza, że każde wystąpienie szukanego słowa zostanie zastąpione. Jeżeli flagi brak - jedynie pierwsze wystąpienie zostanie zastąpione.

Flaga rfIgnoreCase powoduje, iż funkcja StringReplace ignoruje wielkość znaków w łańcuchu. Przykład użycia:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses SysUtils;

var
  S : String;
  NewStr, OldStr : String;
begin
  S := 'To jest test, a skoro to jest Test to i może być słowo test?';
  OldStr := 'test';
  NewStr := 'łańcuch';
  S := StringReplace(S, OldStr, NewStr, [rfReplaceAll, rfIgnoreCase]);

  Writeln(S);
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy