TFormatSettings

Adam Boduch
TFormatSettings
Moduł: SysUtils
type
  TFormatSettings = record
    CurrencyFormat: Byte;
    NegCurrFormat: Byte;
    ThousandSeparator: Char;
    DecimalSeparator: Char;
    CurrencyDecimals: Byte;
    DateSeparator: Char;
    TimeSeparator: Char;
    ListSeparator: Char;
    CurrencyString: string;
    ShortDateFormat: string;
    LongDateFormat: string;
    TimeAMString: string;
    TimePMString: string;
    ShortTimeFormat: string;
    LongTimeFormat: string;
    ShortMonthNames: array[1..12] of string;
    LongMonthNames: array[1..12] of string;
    ShortDayNames: array[1..7] of string;
    LongDayNames: array[1..7] of string;
    TwoDigitYearCenturyWindow: Word;
  end;

TFormatSettings definiuje rekord zawierający informacje przydatne w procesie konwersji danych. Zawiera bowiem informacje o lokalnych ustawieniach (np. format prezentacji daty). Przed użyciem rekordu należy wywołać funkcję GetLocaleFormatSettings.

Każdy element rekordu odpowiada nazwą zmiennej globalnej, czyli np. `ShortDateFormat` jest jednocześnie nazwą zmiennej globalnej zadeklarowanej również w module SysUtils.

Zobacz też:

0 komentarzy