TFormatSettings

Adam Boduch
TFormatSettings
Moduł: SysUtils
```delphi type TFormatSettings = record CurrencyFormat: Byte; NegCurrFormat: Byte; ThousandSeparator: Char; DecimalSeparator: Char; CurrencyDecimals: Byte; DateSeparator: Char; TimeSeparator: Char; ListSeparator: Char; CurrencyString: string; ShortDateFormat: string; LongDateFormat: string; TimeAMString: string; TimePMString: string; ShortTimeFormat: string; LongTimeFormat: string; ShortMonthNames: array[1..12] of string; LongMonthNames: array[1..12] of string; ShortDayNames: array[1..7] of string; LongDayNames: array[1..7] of string; TwoDigitYearCenturyWindow: Word; end; ```

TFormatSettings definiuje rekord zawierający informacje przydatne w procesie konwersji danych. Zawiera bowiem informacje o lokalnych ustawieniach (np. format prezentacji daty). Przed użyciem rekordu należy wywołać funkcję GetLocaleFormatSettings.

Każdy element rekordu odpowiada nazwą zmiennej globalnej, czyli np. ShortDateFormat jest jednocześnie nazwą zmiennej globalnej zadeklarowanej również w module SysUtils.

Zobacz też:

0 komentarzy