RmDir

Adam Boduch
RmDir
Moduł: System
```delphi procedure RmDir(const S: string); overload; procedure RmDir(P: PChar); overload; ``` Usuwa katalog określony w parametrze S lub P (w zależności od wywołania funkcji). Katalog nie może być pusty, gdyż w takim wypadku nie zostanie usunięty (funkcja zwróci wartość [[Delphi/False]]).

Proste wywołanie:

RmDir('C:\katalog');

Jeżeli katalog nie istnieje, wywołany zostanie bład wejścia/wyjścia (I/O Error).

Zobacz też:

2 komentarzy

ja wpisałem coś takiego
RmDir(sciezka1);
RemoveDir(sciezka1);
pomimo, że katalog wciąż istnieje wywala mi błąd I/O ze wskazaniem na RmDir.
Dlaczego? ;(

Eee jakim cudem może zwrócić wartość False, skoro jest to procedura, a nie funkcja?...