QuotedStr

Adam Boduch
QuotedStr
Moduł: SysUtils
```delphi function QuotedStr(const S: string): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca łańcuch S opatrzony apostrofami na początku i końcu. Jeżeli w środku łańcucha znajdzie się apostrof, zostanie on zdublowany. Np. poniższy kod spowoduje wyświetlenie na konsoli tekstu: `'My mother''s smile'`:
Writeln(QuotedStr('My mother''s smile'));

Zobacz też:

0 komentarzy