AnsiQuotedStr

Adam Boduch
AnsiQuotedStr
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiQuotedStr(const S: string; Quote: Char): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] cytuje łańcuch S wstawiając na jego początku oraz kończu znak określony w parametrze Quote. Przykładowo:
Writeln(AnsiQuotedStr('My mother''s bag', '"'));

Taka konstrukcja, wyświetli na ekranie tekst: "My mother's bag".

Zobacz też:

0 komentarzy