MSecsPerDay

Adam Boduch
MSecsPerDay
Moduł: SysUtils
const
  MSecsPerDay  = SecsPerDay * MSecsPerSec;

Stała przechowuje wartość określającą ilość milisekund mieszczących się w ciagu dnia.

Stała, podobnie jak pozostałe związane z datą i czasem zadeklarowane są w module SysUtils:

program DateTimeConst;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
begin
  Writeln('Godzin na dzień: ', HoursPerDay);
  Writeln('Minut na godzinę: ', MinsPerHour);
  Writeln('Sekund na minutę: ', SecsPerMin);
  Writeln('Milisekund na sekundę: ', MSecsPerSec );
  Writeln('Minut na dzień: ', MinsPerDay);
  Writeln('Sekund na dzień: ', SecsPerDay);
  Writeln('Milisekund na dzień: ', MSecsPerDay);
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy