ExtractFilePath

Adam Boduch
ExtractFilePath
Moduł: SysUtils
function ExtractFilePath(const FileName: string): string;

Na podstawie pełnej ścieżki określonej w parametrze FileName, funkcja zwraca ścieżke katalogu (bez nazwy pliku).

Przykładowa aplikacja pobierająca informacje o ścieżce:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  Dir : String;
begin
  Dir := ParamStr(0);
  { "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram\Project1.exe" }
 
  Writeln('Dysk: ', ExtractFileDrive(Dir));               
  {  "C:"  }
 
  Writeln('Katalog: ', ExtractFileDir(Dir));   
  {  "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram"  }
 
  Writeln('Nazwa pliku: ', ExtractFileName(Dir));           
  {  "Project1.exe"  }
 
  Writeln('Rozszerzenie: ', ExtractFileExt(Dir));              
  {  ".exe"  }
 
  Writeln('Ścieżka: ', ExtractFilePath(Dir));     
  {  "C:\Users\Użytkownik\Desktop\mojprogram\"  }    
 
  Writeln('Ścieżka skrócona: ', ExtractShortPathName(Dir)); 
  {  "C:\Users\Użytkownik\Desktop\MOJPRO~1\Project1.exe"  }
 
  Readln;
end.

Funkcja ExtractFilePath zwraca ścieżke zakończoną znakiem \ (w przeciwieństwie do funkcji ExtractFileDir).

0 komentarzy