CurrencyFormat

Adam Boduch
CurrencyFormat
Moduł: SysUtils
var CurrencyFormat: Byte;

Zmienna określa położenie symbolu waluty Symbol prezentowany jest podczas dokonywania operacji wyświetlania wartości typu Currency. Np. w Polsce, domyślnym symbolem jest . Przykład użycia:

program FooApp;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  Value : Currency;
begin
  CurrencyString := '$';
  CurrencyFormat := 0;
  Value := 2.43;
 
  Writeln(CurrToStrF(Value, ffCurrency, 1));
  Readln;
end.

W wyniku takiego kodu, na ekranie konsoli wyświetlony zostanie tekst: $2.4. Inne możliwe wartości:

  • 0 = $1
  • 1 = 1$
  • 2 = $ 1
  • 3 = 1 $

Zobacz też:

0 komentarzy