AnsiDequotedStr

Adam Boduch
AnsiDequotedStr
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiDequotedStr(const S: string; AQuote: Char): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] usuwa z łańcucha znaki apostrofu lub cudzysłowia lub jakiekolwiek inne określone w parametrze AQuote. Jeżeli pierwszym znakiem łańcucha S nie jest ten określony w parametrze AQuote, funkcja zwróci niezmieniony łańcuch.

Przykład:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  S : String;
begin
  { dodanie cudzysłowia }
  S := AnsiQuotedStr('My mother''s bag', '"');

  Writeln(S);

  S := AnsiDequotedStr(S, '"');

  Writeln(S);

  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy