AnsiDequotedStr

Adam Boduch
AnsiDequotedStr
Moduł: SysUtils
function AnsiDequotedStr(const S: string; AQuote: Char): string;

Funkcja usuwa z łańcucha znaki apostrofu lub cudzysłowia lub jakiekolwiek inne określone w parametrze AQuote. Jeżeli pierwszym znakiem łańcucha S nie jest ten określony w parametrze AQuote, funkcja zwróci niezmieniony łańcuch.

Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  SysUtils;
 
var
  S : String;
begin
  { dodanie cudzysłowia }
  S := AnsiQuotedStr('My mother''s bag', '"');
 
  Writeln(S);
 
  S := AnsiDequotedStr(S, '"');
 
  Writeln(S);
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy