RadToDeg

kangurmk
RadToDeg
Moduł: Math
```delphi function RadToDeg(const Radians: Extended): Extended; ```

Funkcja RadToDeg przelicza wartość kąta wyrażonego w radianach na kąt wyrażony w stopniach (deg).

Podstawowe relacje pomiędzy jednostkami miar kąta płaskiego.

1° (stopień) = ?/180 rad (radianów),

1' (minuta) = 1°/60 = ?/10800 rad (radianów),

1" (sekunda) = 1'/60° = ?/64800 rad (radianów),

1?g (grad) = ?/200 rad (radianów),

1C (cykl, obrót) = 360° = 2? rad (radianów).

Zobacz też:

0 komentarzy