MinDouble

Adam Boduch
MinDouble
Moduł: Math
const MinDouble: Double = 5.0e-324;

Stała zwraca najmniejszą możliwą wartość liczby typu Double, czyli 5.0e-324. Przykład wykorzystania:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Math, SysUtils;

begin
  Writeln('Integer: ', MaxInt, ' -- ');
  Writeln('LongInt: ', MaxLongInt, ' -- ');
  Writeln('Comp: ', MaxComp, ' -- ', MinComp);
  Writeln('Double: ', MaxDouble, ' -- ', MinDouble);
  Writeln('Single: ', MaxSingle, ' -- ', MinSingle);
  Writeln('Extended: ', MaxExtended, ' -- ', MinExtended);
  Writeln('TDateTime: ', MaxDateTime, ' -- ', MinDateTime);
  Readln;
end.

Największą możliwą wartość liczby typu Double zwraca stała MaxDouble.

Zobacz też:

0 komentarzy