Log10

michalkopacz
Log10
Moduł: Math
function Log10(const X: Extended): Extended;

Funkcja zwraca wartość logarytmu dziesiętnego (logarytmu przy podstawie 10) dla parametru rzeczywistego X>0.

Zobacz też:

0 komentarzy