GradToRad

michalkopacz
GradToRad
Moduł: Math
```delphi function GradToRad(const Grads: Extended): Extended; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] GradToRad przelicza wartość kąta wyrażonego w gradach na kąt wyrażony w radianach.

Zobacz też:

0 komentarzy