GradToCycle

michalkopacz
GradToCycle
Moduł: Math
```delphi function GradToCycle(const Grads: Extended): Extended; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] GradToCycle przelicza wartość kąta wyrażonego w gradach na kąt wyrażony w obrotach (cyklach).

Zobacz też:

0 komentarzy