GradToDeg

michalkopacz
GradToDeg
Moduł: Math
```delphi function GradToDeg(const Grads: Extended): Extended; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] GradToDeg przelicza wartość kąta wyrażonego w gradach na kąt wyrażony w stopniach.

Zobacz też:

0 komentarzy