ShowMessageFmt

Adam Boduch
ShowMessageFmt
Moduł: Dialogs
procedure ShowMessageFmt(const Msg: string; Params: array of const); overload;
procedure ShowMessageFmt(const Msg: WideString; Params: array of const); overload;

Funkcja jest połączeniem funkcji ShowMessage oraz Format. Umożliwia wyświetlenie okna dialogowego oraz - dodatkowo - sformatować zawartość tego okna na podstawie parametru Params:

ShowMessageFmt('Witam Cię %s, wiem, że masz %d lat', ['Tadek', 46]);
Skrótcem Ctrl+C można skopiować treść komunikatu do schowka

Zobacz też:

0 komentarzy