UnixToDateTime

PcSA
UnixToDateTime
Moduł: DateUtils
```delphi function UnixToDateTime(const AValue: Int64): TDateTime; ``` Funkcja UnixToDateTime służy do zamiany Unix'owego formatu czasu na odpowiadającą w [[Delphi/TDateTime]]. Aby jej użyć w sekcji [[Delphi/Uses]] koniecznie trzeba dodać DateUtils

Przykładowe użycie funkcji:

Caption:= DateTimeFormat('dd.mm.yyyy hh:nn', UnixToDateTIme(1138029981));

Po wykonaniu powyższego kodu otrzymamy w Caption napis: 23.01.2006 15:26.

Zobacz też:

0 komentarzy