UnixToDateTime

PcSA
UnixToDateTime
Moduł: DateUtils
function UnixToDateTime(const AValue: Int64): TDateTime;

Funkcja UnixToDateTime służy do zamiany Unix'owego formatu czasu na odpowiadającą w TDateTime. Aby jej użyć w sekcji Uses koniecznie trzeba dodać DateUtils

Przykładowe użycie funkcji:

Caption:= DateTimeFormat('dd.mm.yyyy hh:nn', UnixToDateTIme(1138029981));

Po wykonaniu powyższego kodu otrzymamy w Caption napis: 23.01.2006 15:26.

Zobacz też:

0 komentarzy