Today

PcSA
Today
Moduł: DateUtils
function Today(): TDateTime;

Funkcja Today służy do zwrócenia TDateTime, w którym reprezentowany jest dzień bieżący. Aby skorzystać z tej funkcji dodaj do Uses DateUtils.

Przykładowe użycie funkcji:

Caption:= FormatDateTime('dd.mm.yyyy', Today);

Po wykonaniu powyższego kodu otrzymamy w Caption dzisiejszą datę.

Zobacz też:

0 komentarzy