Today

PcSA
Today
Moduł: DateUtils
```delphi function Today(): TDateTime; ``` Funkcja Today służy do zwrócenia [[Delphi/TDateTime]], w którym reprezentowany jest dzień bieżący. Aby skorzystać z tej funkcji dodaj do [[Delphi/Uses]] DateUtils.

Przykładowe użycie funkcji:

Caption:= FormatDateTime('dd.mm.yyyy', Today);

Po wykonaniu powyższego kodu otrzymamy w Caption dzisiejszą datę.

Zobacz też:

0 komentarzy