IsMultiThread

Adam Boduch
IsMultiThread
Moduł: System
var IsMultiThread: Boolean;

Zmienna globalna posiadająca wartość True jeżeli aplikacja posiada dodatkowe wątki uruchamiane metodą BeginThread (lub wątki wykorzystujące klasę TThread).

Przykładowa aplikacja:

program Bar;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses Classes;
 
type
  TMyFoo = class(TThread)
  end;
 
var
  Foo : TMyFoo;
begin
  Foo := TMyFoo.Create(True);
 
  if IsMultiThread then
    Writeln('Tak, aplikacja uruchamia wątki...');
 
  Foo.Free;
  Readln;
end.

Po uruchomieniu aplikacji, na ekranie konsoli wyświetlony zostanie tekst: Tak, aplikacja uruchamia wątki...

Zobacz też:

0 komentarzy