Is

Szczawik

Is - słowo kluczowe języka Delphi

Słowo kluczowe is sprawdza, czy obiekt, na który wskazuje referencja, jest określonej klasy lub klasy pochodnej.

Konstrukcja ta jest wykorzystywana w wyrażeniach logicznych, na przykład:

if (Sender is TButton) then ShowMessage('Przycisk');

Referencja na obiekt jest na ogół zmienną ogólniejszego typu klasowego, a więc operator is jest zapytaniem o specjalizację klasy.

Często występuje z operatorem As:

if (Sender is TButton) then (Sender as TButton).Enabled:=TRUE;

Referencja zerowa (Nil), zawsze spowoduje zwrócenie wartości False.

Zobacz też:

0 komentarzy