Grupowanie instrukcji

Adam Boduch

Określenie grupowanie instrukcji związane jest ze słowami kluczowymi Begin oraz End. Blok Begin..End tworzy zbiór instrukcji, który może być umieszczony w dowolnym miejscu kodu:

begin
  ShowMessage('Hello World');
end;

Bardzo zalecane jest grupowanie instrukcji w blok begin..end nawet jeśli zawiera on jedynie jedną instrukcje. Pomaga to unikaniu ewentualnych błędów oraz pozwala zachować przejrzystość kodu. Przykładowo, w instrukcji warunkowej sprawdzamy, czy login użytkownika (przechowywany w zmiennej Login) równa się root. Jeżeli tak, zmieniamy wartość zmiennej loggin na True:

if Login = 'root' then
  loggin := True;

Mija jakiś czas, myślimy, że oprócz nadawania wartości zmiennej loggin, musimy także przypisać wartość do zmiennej AutoLogin:

if Login = 'root' then
  loggin := True;
AutoLogin := True;

Zapominamy jednak o dodaniu dodatkowego bloku begin..end. W skutek czego zmiennej AutoLogin zawsze będzie nadawana wartość True, niezależnie czy warunek został spelniony. Prawidłowy kod powinien wyglądać tak:

if Login = 'root' then
begin
  loggin := True;
  AutoLogin := True;
end;

Bardzo zachęcam wszystkich programistów do stosowania grupowania nawet wówczas, gdy mamy do czynienia z jedną instrukcją.

Zobacz też:

0 komentarzy