Przyklejanie okna ala WinAmp, inaczej ;-)

piotr_12345

Sposób który przedstawię wykorzystuje standardowe eventy i jedną procedurę przejmującą obsługę przesuwania okna....

Oto gotowiec :-)

unit Unit1;

interface

uses
 Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls, Forms,
 Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls;

type
 TForm1 = class(TForm)
  GroupBox1: TGroupBox;
  RadioButton1: TRadioButton;
  RadioButton2: TRadioButton;
  GroupBox2: TGroupBox;
  Edit1: TEdit;
  Panel1: TPanel;
  procedure RadioButton1Click(Sender: TObject);
  procedure RadioButton2Click(Sender: TObject);
  procedure Panel1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
  procedure Panel1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
   Y: Integer);
  procedure Panel1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
   Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
 private
  { Private declarations }
 public
  procedure setPos(left, top : integer);
 end;

var
 Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

var
 klik : boolean;        // kiedy trzymamy przycisk
 pos : TPoint;         // pozycja aktualna
 leftT, topT : integer;    // prawdziwe odległości
 przyklejanie : integer = 50; // moc ;-)
 pozaOkno : boolean = true;  // czy przesuwać poza pulpit

procedure TForm1.setPos(left, top : integer);
begin
 TopT:=top;
 LeftT:=left;

 if (LeftT<=screen.WorkAreaLeft+przyklejanie) and (not pozaOkno or (Left>=screen.WorkAreaLeft))then form1.Left:=screen.WorkAreaLeft
 else if (leftT+form1.Width>=screen.WorkAreaLeft+screen.WorkAreaWidth-przyklejanie) and (not pozaOkno or (leftT+form1.Width<=screen.WorkAreaLeft+screen.WorkAreaWidth)) then form1.Left:=screen.WorkAreaLeft+screen.WorkAreaWidth-form1.Width
 else form1.Left:=LeftT;

 if (TopT<=screen.WorkAreaTop+przyklejanie) and (not pozaOkno or (TopT>=screen.WorkAreaTop)) then form1.Top:=screen.WorkAreaTop
 else if (TopT+form1.Height>=screen.WorkAreaTop+screen.WorkAreaHeight-przyklejanie) and (not pozaOkno or (TopT+form1.Height<=screen.WorkAreaTop+screen.WorkAreaHeight)) then form1.top:=screen.WorkAreaTop+screen.WorkAreaHeight-form1.Height
 else form1.Top:=TopT;

 if not pozaOkno then
  begin
   if leftT<screen.WorkAreaLeft then leftT:=screen.WorkAreaLeft;
   if leftT>screen.WorkAreaLeft+screen.WorkAreaWidth-form1.Width then leftT:=screen.WorkAreaLeft+screen.WorkAreaWidth-form1.Width;
   if topT<screen.WorkAreaLeft then topT:=screen.WorkAreaLeft;
   if topT>screen.WorkAreaTop+screen.WorkAreaHeight-form1.Height then topT:=screen.WorkAreaTop+screen.WorkAreaHeight-form1.Height;
  end;

end;

procedure TForm1.RadioButton1Click(Sender: TObject);
begin
 pozaOkno := true;
end;

procedure TForm1.RadioButton2Click(Sender: TObject);
begin
 pozaOkno:=false;
end;

procedure TForm1.Panel1MouseDown(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 przyklejanie := StrToIntDef(form1.Edit1.Text,20);
 getCursorPos(pos);
 klik:=true;
 topT:=form1.Top;
 leftT:=form1.Left;
end;

procedure TForm1.Panel1MouseMove(Sender: TObject; Shift: TShiftState; X,
 Y: Integer);
var
 tmp : TPoint;
begin
 if klik then
  begin
   GetCursorPos(tmp);
   setPos(leftT+tmp.X-pos.X, TopT+tmp.Y-pos.Y);
   pos:=tmp;
  end;
end;

procedure TForm1.Panel1MouseUp(Sender: TObject; Button: TMouseButton;
 Shift: TShiftState; X, Y: Integer);
begin
 klik := false;
end;

end.

6 komentarzy

Nie widze w tym pomysle niczego "INNEGO" kozystalem z teo juz chyba z 1,5 roku temu...
znalazlem to kiedys, gdzies na zagranicznych serwerach... ale oczywiscie sposob dobry :)

@zoltek : to powiedz jeszcze gdzie to znalazłeś, bo szukałem takiej procedury i nigdzie nie mogłem znaleść. W końcu sam WCZORAJ napisałem :) .....

Pozdrawiam !

UZYWAJ TAGOW < delphi > i </ delphi >

Nie mam pojecia gdzie to znalazlem, ale nie bylem i nie jestem az tak dobry w Delphi zeby napisac sobie samemu takie cos :) wiec musialem tego szukac w necie :) :P i gdzies cos takiego znalazlem... :) ale sory adresu nie pamietam... :(

Wspaniały art !
Tego szukałem !
6+ :)

Proponuję zobaczyć artykuł http://programistakuty.pl/przyciaganie-okna-aplikacji/. Tam jest rzeczowo wytłumaczone jak zastosować przyciąganie okna aplikacji. Ten wyżej przykład niestety nie pozwala na przyciąganie do głównego okna aplikcaji. Ja proponuję zastosować algorytm z linku. Dodatkowo jest obsługa przyciągania do wybranych okien własnego programu.