GenerateMatrix

emoo

dodaj to pod implementation :

//-----------------------------------------------------
procedure GenerateMatrix(width,height,centerx,centerz,level:single;numx,numz:integer;selectcenter:boolean);
var
x,z:integer;
h,w:single;
begin
// (c) EMOO 2002
//w:=2centerx/numxwidth - width;
//h:=2centerz/numzheight - height;
w:=centerx - numxwidth/2;
h:=centerz - numz
height/2;
for x:=0 to numx-1 do
begin
for
z:=0 to numz-1 do
begin
glBegin(GL_LINES);
glColor3f(0,1,0);

    glVertex3f(w+width*x,level,h+height*z);
    glVertex3f(w+width*x,level,h+height*z+height);

    glVertex3f(w+width*x,level,h+height*z+height);
    glVertex3f(w+width*x+width,level,h+height*z+height);

    glVertex3f(w+width*x+width,level,h+height*z+height);
    glVertex3f(w+width*x+width,level,h+height*z);

    glVertex3f(w+width*x+width,level,h+height*z);
    glVertex3f(w+width*x,level,h+height*z);
    glEnd;
    <b>if </b>selectcenter <b>then 
      begin
       </b>glBegin(GL_LINES);
       glColor3f(<span style="color: #0000FF">1</span>,<span style="color: #0000FF">0</span>,<span style="color: #0000FF">1</span>);
       glVertex3f(centerx,level,centerz);
       glVertex3f(centerx,level+ ((width+height)/width*height),centerz);
       glEnd;
      <b>end</b>;
    <b>end</b>;
<b>end</b>;

end;
//-----------------------------------------------------

teraz parametry procedury
width, height - wysokosc szerokość pojedyńczego "sektora" siatki
centerx,centerz - wsp. środka na płaszczyźnie XZ
level- położenie siatki w pionie
numx,numz - ilość "sektorów", (możesz se wprowadzić 1600x1600 - ale mnie to juz sie program zawiesił)
selectcenter - tworzy kreskę na środku siatki (o wsp. centerx,centerz)

to tyle, sukcesywnego programowania !

3 komentarzy

potrzeba do tego jakiś dodatkowych bibliotek ?

Wporzo... nic dodać nic ująć... :-) BcbMan ma rację z tymi opisami.. przydały by się... To tak na przyszłość

Moze by tak jakis opis? Wiem, ze dotyczy to OpenGL i generuje jakas macierz (lamerzy tacy jak ja tez chca sie dowiedziec cos na ten temat) :). W koncu to gotowiec, no nie?