Delphi » FAQ

Stringgrid drukowanie

sablik

Witam to mój pierwszy tekst więc jeśli ktoś uważa że coś trzeba poprawić to zapraszam.

Przykład dotyczy drukowania Stringgrida
do uses dopisz Printers

//*******************************************************
// Drukowanie
//*******************************************************
procedure TForm1.Button4Click(Sender: TObject);
var
 r: TRect;
 i: Integer;
 s: string;
 pozycja : integer;

begin
   Printer.Canvas.Font.Size:=czcionka;

   Printer.BeginDoc; 
   Canvas.Brush.Style := bsClear;
   kolumna:= (Printer.Pagewidth - 340)div 6; // obliczam szerokość kolumny

// tu wpisuje pr\ykładowy nagłówek
   Printer.Canvas.TextOut(200,500,' '+ DateToStr(Date)+'     ' +TimeToStr(GetTime)+
  '        Razem worków = '+ edit2.text +'    Razem sztuk = '+ edit3.text );

 //Tutaj rysuję kratki 
 with Printer do
 begin
  pozycja:=890 ;
  for i := 0 to dl_tabeli do
   begin //wiersze
   Canvas.MoveTo(200, pozycja); // ustaw kursor we wlasciwym miejscu
   Canvas.LineTo(Printer.Pagewidth - 200,pozycja ); // rysuj linie
   pozycja:= 1220 + (i * (czcionka + wiersz)) ;
  end;

  for i := 0 to 7 do
  begin //kolumny
   Canvas.MoveTo(i*kolumna+180,890); // ustaw kursor we wlasciwym miejscu
   Canvas.LineTo(i*kolumna+180,Printer.PageHeight - 200); // rysuj linie
  end;

 end;

// dla większego komfortu utworzyłem dodatkowe zmienne do pozycjonowania wydruku , oraz liter

  for i := 0 to dl_tabeli do // pierwsza kolumna
  begin
   s := StringGrid5.cells[0,i] ;
   Printer.Canvas.TextOut(p_kolumny,1000 +(i * (czcionka + wiersz)+p_wiersza),s );
  end;

  for i := 0 to dl_tabeli do // druga kolumna
  begin
   s := StringGrid5.cells[1,i] ;
   Printer.Canvas.TextOut(kolumna + p_kolumny,1000 +(i * (czcionka + wiersz)+ p_wiersza),s );
  end;

  for i := 0 to dl_tabeli do
  begin
   s := StringGrid5.cells[2,i] ;
   Printer.Canvas.TextOut(2*kolumna+p_kolumny,1000 +(i * (czcionka + wiersz)+p_wiersza),s );
  end;

  for i := 0 to dl_tabeli do
   begin
   s := StringGrid5.cells[3,i] ;
   Printer.Canvas.TextOut(3*kolumna+p_kolumny,1000 +(i * (czcionka + wiersz)+p_wiersza),s );
  end;

  for i := 0 to dl_tabeli do
   begin
   s := StringGrid5.cells[4,i] ;
   Printer.Canvas.TextOut(4*kolumna+p_kolumny,1000 +(i * (czcionka + wiersz)+p_wiersza),s );
  end;

  for i := 0 to dl_tabeli do
   begin
   s := StringGrid5.cells[6,i] ;
   Printer.Canvas.TextOut(5*kolumna+p_kolumny,1000 +(i * (czcionka + wiersz)+p_wiersza),s );
  end;
  Printer.enddoc;
end;

Pozdrawiam A Sablik

FAQ

4 komentarzy

Prośba do admina pomyliłem dział miało iść do FAQ.
A teraz odmawia mi dostępu przy próbie usuniecia.
pozdr AS

Przenniosłem, zmieniłem z kategorii na zwykły artykuł, usunąłem trochę"*" które powodowały rozłażenie się strony.

a jak zrobic zeby wydrukowac to na kartce poziomo

Piersze pytanie... gdzie deklaracja zmiennych: czcionka, kolumna, dl_tabeli .... itp. Ten kod jest wyrwany z pewnej całości. Szkoda, że autor o tym nie pomyślał...