Delphi » FAQ

Komponenty PAS i ActiveX w Delphi 2005

BogdanPolakBSC

W Delphi 2005 zostala zmieniona metoda instalowania komponentów dostarczanych w pojedynczych plikach PAS oraz instalacja komponentów ActiveX.

Dla obu grup komponentów konieczne jest założenie osobnego pakietu (dpk - Delphi Package) oraz wygenerowane oddzielnej biblioteki (bpl - Borland Package Library).

W przypadku komponentów z pojedynczych plików PAS wcześniejsze wersje Delphi dołączały je do domyślnego pakietu dclusr (Delphi Component Library User). Niestety takie rozwiązanie prowadziło czasem do destabilizacji środowiska Delphi oraz finalnych aplikacji. Po dodaniu źle napisanego komponentu wyjątki mogły spowodować destabilizację całej biblioteki dclusr.

Dokładniejsze instrukcje opisujące jak należy zakładać własne pakiety mozna znaleźć w poradach technicznych na stronie Borland Polska http://www.borland.pl.

Instalowanie komponentów z plików PAS w Delphi 2005
http://www.borland.pl/cgi-bin/tip.exe/showtip?mode=1&id_tip=77

Instalowanie komponentów ActiveX w Delphi 2005
http://www.borland.pl/cgi-bin/tip.exe/showtip?mode=1&id_tip=76

FAQ

2 komentarzy

Niestety, sprawa dotyczy tylko instalowania ActiveXów w wersji wyższej od Personal - niemniej jednak pojawił się art opisujący, jak to zrobić w wersji Personal.

I oto chodzi, zainstalowałem webBrowsera z IE Na D9pe