Delphi » FAQ

Jak zrobić w programie dźwięki ustawiane w panelu sterowania

asbb2004

W programie w miejscu, gdzie chcemy odtworzyć dźwięk piszemy:
PlaySound('nazwa_dzwieku', 0, SND_APPLICATION or SND_NODEFAULT or SND_ASYNC);
Aby to zadziałało trzeba wprowadzić odpowiednie ustawienia w rejestrze. Uruchamiamy program REGEDIT
i tworzymy następujące klucze i wartości:
Mój komputer=>HKEY_CURRENT_USER=>AppEvents=>EventLabels=>nazwa_dzwieku=>(Domyślna)="Opis wyświetlany w Panelu Sterowania"
Mój komputer=>HKEY_CURRENT_USER=>AppEvents=>Shemes=>nazwa_programu=>(Domyślna)="Nazwa programu"
Mój komputer=>HKEY_CURRENT_USER=>AppEvents=>Shemes=>nazwa_programu=>nazwa_dzwieku=>.current=>(Domyślna)="ścieżka_pliku_wav"
Oczywiście można zrobić więcej gałęzi z dźwiękami urchamianymi w różnych okolicznościach, a do tworzenia zmian w rejestrze napisać odpowiednią procedurę. Jeszcze można dodać, że funkcja PlaySound zwraca wartość True gdy się powiedzie, lub False w przypadku błędu. Więcej szczegółów można znaleźć w pliku pomocy SDK. Przydaje się ona jeszcze do odtwarzania dźwięków z zasobów, albo z plików lub pamięci.

FAQ

3 komentarzy

Takie cos jest na 4p juz dawno w formie programu: [url]http://4programmers.net/view_file.php?id=891[/url]

Tam jest przedstawione tylko odtwarzanie standartowych dźwięków windowsa, w ten sposób nie udało mi się odtworzyć dźwięków specyficznych dla danego programu

Albo mi się wydaje albo to było już...
[url]http://4programmers.net/view.php?id=4[/url]