Jak zrobić program bez formularza

Adam Boduch

Z menu "Project" wybierz "View Source". Teraz możesz już zamknąć formularz i klikając prawym przyciskiem na zakładce modułu wybierz "Close Page". Tym sposobem główny kod programu znajdować się będzie w pliku *.dpr. Na początku powinien on wyglądać tak:

program Project1;

uses
Forms;

{$R *.RES}

begin
Application.Initialize;
Application.Run;
end.

FAQ

4 komentarzy

Właściwie poniższy kod też będzie działać :

program Project1;
begin

end.

Tylko wtedy zachowuje się jak aplikacja konsolowa, ale bez wyświetlonej konsoli :) Trzeba tylko zadbać, by program nie doszedł do end-a bo się zakończy.

ShowMainForm:=false;

ja osobiście bym usunal forms z uses...

Lepiej zrobic soft konsolowy - przynajmniej będzie o wiele, wiele, wiele mniejszy :-P.