Delphi » FAQ

Jak zamienić kolor HTML(string) na TColor

warlock

Funkcja została wyciągnięta żywcem z jakiegoś mojego starego programiku. Z góry przepraszam ,że coś skaleczyłem!!!

function HtmToDelphi(htmcolor: string): TColor;
var
i: integer;
color: TColor;
tmp: string;
begin
 if htmcolor <> '' then begin
 if htmcolor[1] = '#' then for i:= 2 to 7 do tmp := tmp + htmcolor[i]
 else
 begin
  if htmcolor[1] + htmcolor[2] + htmcolor[3] = '$00' then tmp := htmcolor else
 tmp := 'FFFFFF';
 end;
 if tmp[1] + tmp[2] + tmp[3] <> '$00' then
 tmp := '$00' + tmp;
 color := stringtocolor(tmp);
 Result := RGB(getbvalue(color),getgvalue(color),getrvalue(color));
 end
 else Result := Graphics.clBtnFace;
end;
FAQ

4 komentarzy

jakbys mogl, to uzyj tagów

w srodku kodu ;-)

uzywaj tagow <delphi></delphi> :)

Jakis czas temu zaimplementowalem zamiane kolor HTML na TColor :-p

wotek widać że jeden z ... dodaje powtórne wskazówki