Delphi FAQ

Jak zamienić kolor HTML(string) na TColor

warlock

Funkcja została wyciągnięta żywcem z jakiegoś mojego starego programiku. Z góry przepraszam ,że coś skaleczyłem!!!

function HtmToDelphi(htmcolor: string): TColor;
var
i: integer;
color: TColor;
tmp: string;
begin
  if htmcolor <> '' then begin
  if htmcolor[1] = '#' then for i:= 2 to 7 do tmp := tmp + htmcolor[i]
  else
  begin
    if htmcolor[1] + htmcolor[2] + htmcolor[3] = '$00' then tmp := htmcolor else
  tmp := 'FFFFFF';
  end;
  if tmp[1] + tmp[2] + tmp[3] <> '$00' then
  tmp := '$00' + tmp;
  color := stringtocolor(tmp);
  Result := RGB(getbvalue(color),getgvalue(color),getrvalue(color));
  end
  else Result := Graphics.clBtnFace;
end;
FAQ

4 komentarzy

wotek widać że jeden z ... dodaje powtórne wskazówki

Jakis czas temu zaimplementowalem zamiane kolor HTML na TColor :-p

uzywaj tagow <delphi></delphi> :)

jakbys mogl, to uzyj tagów

w srodku kodu ;-)