Delphi » FAQ

Jak wysłać pocztę aby w liście znalazła się zawartość listboxa

Waldi

W danej procedurze umieszczamy:

var
  P : PChar;
begin
  P := PChar('mailto:[email protected]?Subject=Temat_maila&Body=' + Listbox1.Items.GetText);
  ShellExecute(Handle, 'open', PChar(P), nil, nil, SW_SHOW);
end;

Lub inaczej

ShellExecute(Handle, 'open', PChar('mailto:[email protected]?Subject=Temat_maila&Body=' + Listbox1.Items.GetText), nil, nil, SW_SHOW);

Do listy Uses trzeba dopisać moduł ShellApi.

FAQ

0 komentarzy