Delphi » FAQ
FAQ

3 komentarzy

Delphi, jak otworzyć plik pdf [delphi, otwieranie pliku pdf]

Do otwarcia pliku zewnętrznego (txt, pdf), jeśli chcesz go otworzyć w jego domyślnym programem (np. Notatnik lub Adobe Reader), można użyć połączenia interfejs API ShellExecute

  1. w uses dodać ShellApi

  2. procedure TMasterMind04.InstructionsClick(Sender: TObject);
    begin

ShellExecute (Handle, 'open', 'c://ef90.pdf', nil, nil, SW_SHOWNORMAL);

end;

tutaj otwieranie idzie z menu ale może być z buttona itd.

Jak to się ma do drukowania w Delphi? Przecież to nie nasz program będzie drukował, tylko W$ :>