Delphi » FAQ

Jak skomunikować się z mIRCem przez DDE

[Bodzio]

Do listy Uses dodajemy moduł DDEMan i jedna prosta procedurka:

procedure mIRCDDE(Service, Topic, Cmd: string);
var
 DDE: TDDEClientConv;
begin
 try
  DDE := TDDEClientConv.Create(nil);
  DDE.SetLink(Service, Topic);
  DDE.OpenLink;
  DDE.PokeData(Topic, PChar(Cmd));
 finally
  DDE.Free;
 end;
end;

I teraz na przykład w OnButtonClick:

mIRCDDE('mIRC', 'COMMAND', '/echo DDE Connection! ;D');

Na podstawie artykułu z Torry.net

FAQ

3 komentarzy

cool!!!!!!!!!!!!!!!

A jak to się robi w innych programach niż mIRC?

hmmm... nie fiem co ci napisac ... inaczej ? ;))))