Delphi » FAQ
FAQ

2 komentarzy

Poprawne obliczenia znajdują się tu.

To można też uzyskać konwertując typ TDateTime na TSystemTime procedurą DateTimeToSystemTime. I to działa też na daty.