Delphi » FAQ

Jak odegrać AVI znajdujący się w zasobach pliku

Adam Boduch

W przypadku komponentu TAnimate sprawa jest prosta, gdyż posiada on metody realizujące całe zadanie:


Animate.ResID := 1001;  // przypisz ID zasobu lub ResName jego nazwe
Animate.Open := true; // otwarty...
Animate.Play(Animate.StartFrame, Animate.StopFrame, 0); // odgrywamy...

Komponent TAnimate jest nieco ubogi, gdyż potrafi odtwarzać jedynie animacje, nieskompresowane, a z kolei komponent MediaPlayer np. nie posiada gotowej metody odtwarzającej wideo z zasobów.

Zobacz także:

FAQ

1 komentarz

A w przypadku nie skorzystania z komponentu TAnimate jak byś sobie z tym poradził :> ??