Delphi » FAQ

Jak odczytać numer kolumny i wiersza w RichEdit

Adam Boduch

Do listy modułów Uses dodaj słowo "RichEdit". Teraz możesz stworzyć swoją procedurę "GetCursorPosition" i w taki sposób ją uzupełnić:

procedure TChild.GetCursorPosition;
var
  Pos: TPoint;
begin
  Pos.Y := SendMessage(RichEdit.Handle, EM_EXLINEFROMCHAR, 0, RichEdit.SelStart);
  Pos.X := (RichEdit.SelStart - SendMessage(RichEdit.Handle, EM_LINEINDEX, Pos.Y, 0));
  Inc(Pos.X);
  Inc(Pos.Y);
  ShowMessage(Format('Lnia: %d;  Znak: %d', [Pos.X, Pos.Y]));
end;
FAQ

2 komentarzy

chyba raczej w SendMessage powinno być Pos.X i Pos.Y ??

Bardzo fajny art. Przydał się ;d

http://anonimg3.comxa.com Programy, Tapety, Nauka....