Delphi » FAQ

Jak odczytać ścieżki folderów specjalnych

wotek

Aby odczytać ścieżkę folderów specjalnych w systemie, można skorzystać z poniższego kodu podając odpowiedni parametr:

uses ShlObj;

function GetSpecialFolderPath(const Folder: Integer): string;
var
 Path: array[0..MAX_PATH] of Char;
begin
 SHGetSpecialFolderPath(0, Path, Folder , False);
 Result := Path;
end;

Folder może przyjąć jedną z wartości:

StałaOpisWartośćWersja [#]_
CSIDL_ALTSTARTUP programy uruchamiane wraz z systemem 29
CSIDL_APPDATA Dane aplikacji 26 4.71
CSIDL_BITBUCKET wirtualny folder Kosz 10 z rodziny NT
CSIDL_COMMON_ALTSTARTUP wspólne programy użytkowników uruchamiane wraz ze startem systemu 30 z rodziny NT
CSIDL_COMMON_DESKTOPDIRECTORY folder plików widocznych na Pulpicie każdego użytkownika 25 z rodziny NT
CSIDL_COMMON_FAVORITES wspólne Ulubione wszystkich użytkowników 31 z rodziny NT
CSIDL_COMMON_PROGRAMS wspólne Programy w Menu Start 23 z rodziny NT
CSIDL_COMMON_STARTMENU elementy Menu Start dla wszystkich użytkowników 22 z rodziny NT
CSIDL_COMMON_STARTUP Autostart dla wszystkich użytkowników 24
CSIDL_CONTROLS wirtualny folder Panelu sterowania 3
CSIDL_COOKIES Cookies stron internetowych 33
CSIDL_DESKTOP wirtualny folder pulpitu 0
CSIDL_DESKTOPDIRECTORY fizyczny folder Pulpit 16
CSIDL_DRIVES wirtualny folder Mój komputer 17
CSIDL_FAVORITES ulubione obiekty 6
CSIDL_FONTS folder zawierający zainstalowane czcionki 20
CSIDL_HISTORY łączniki do ostatnio odwiedzonych stron 34
CSIDL_INTERNET wirtualny folder reprezentujący Internet 1
CSIDL_INTERNET_CACHE Temporary Internet Files 32 4.72
CSIDL_NETHOOD elementy wyswietlane w Otoczeniu sieciowym 19
CSIDL_NETWORK wirtualny folder Otoczenia sieciowego 18
CSIDL_PERSONAL Moje dokumenty 5
CSIDL_PRINTERS wirtualny folder zainstalowanych drukarek 4
CSIDL_PRINTHOOD repozytorium dla łączników do drukarek 27
CSIDL_PROFILE folder profilu użytkownika (zwykle jest to C:\Documents and Settings\użytkownik) 40 5.0
CSIDL_PROFILES folder zawierający foldery profili użytkowników 62 6.0
CSIDL_PROGRAM_FILES [#]_ folder programów, zwykle jest to C:\Program Files 38 5.0
CSIDL_PROGRAMS Programy w Menu Start 2
CSIDL_RECENT ostatnio używane dokumenty 8
CSIDL_SENDTO opcje menu "Wyślij do..." 9
CSIDL_STARTMENU Menu Start 11
CSIDL_STARTUP Autostart 7
CSIDL_SYSTEM [#]_ folder systemowy, zwykle jest to C:\Windows\System32 37 5.0
CSIDL_TEMPLATES Szablony 21
CSIDL_WINDOWS [#]_ folder Windows 36 5.0

.. [#] Określenia wersja x.y odnoszą się do wersji powłoki systemu, w której dana stała została wprowadzona. Informacje o tym, jak określić wersję powłoki, można znaleźć tutaj: Shell and Common Controls Versions

.. [#]
.. [#]
.. [#] Stałe niezadeklarowane w module ShelObj.pas.

Źródło

Jak odczytac ścieżkę do katalogu WINDOWS, SYSTEM32 oraz aktualnego?

const
 {$EXTERNALSYM CSIDL_WINDOWS}
 CSIDL_WINDOWS=$0023;
 {$EXTERNALSYM CSIDL_SYSTEM}
 CSIDL_SYSTEM=$0024;
 {$EXTERNALSYM CSIDL_CURRENT}
 CSIDL_CURRENT=$0025;

function GetDirectory(const Folder: Integer): String;
var
 Buffer: array[0..255] of Char;
 BufferSize: Cardinal;
begin
 BufferSize := 255;
 case Folder of
  CSIDL_WINDOWS: GetWindowsDirectory(Buffer, BufferSize);
  CSIDL_SYSTEM: GetSystemDirectory(Buffer, BufferSize);
  CSIDL_CURRENT: GetCurrentDirectory(BufferSize, Buffer);
 end;
 Result := String(Buffer);
end;

Źródło

FAQ

1 komentarz

Tylko gdzie ten parametr wpisać ?