Delphi » FAQ

Jak mogę rysować po pasku tytułowym formy

Adam Boduch

Jest to dość trudne gdyż rysować możesz za pomocą funkcji API:

  1. W sekcji Interface dodaj linię:
var
  DC : Integer;
  1. W OnCreate formy wpisz:
DC := GetWindowDC(handle);
  1. Teraz w procedurze wpisz:
var
  Text : PChar;
begin
  Text := 'Adam Boduch';
  TextOut(DC, 3, 4, Text, StrLen(Text));

Funkcja "TextOut" to funkcja API. Najpierw mamy uchwyt do paska, później pozycja wyświetlanego tekstu, tekst i w końcu określenie długości tekstu (StrLen).

Zamiast korzystania z funkcji API możesz zrobić tak jak w punkcie powyżej, tyle, że zamiast GetDC piszesz GetWindowDC(Handle). Na końcu musisz wywołać ReleaseDC(). Za poradę dzięki dla Yankee.

Zobacz też:

FAQ

1 komentarz

rysowanie obrazka nie jest już (chyba) takie oczywiste:
var
b:TBitmap;
begin
B:= TBitmap.Create;
b.LoadFromFile('sth.bmp');
canvas.Handle:=dc;
Canvas.Draw(0,0,b);
end;