External

Adam Boduch

external - słowo kluczowe języka Delphi

Dyrektywa external umożliwia uruchomienie procedury/funkcji z biblioteki DLL lub pliku zewnętrzenego *.obj.

Oto przykład załadowania procedury z biblioteki DLL:

procedure ShowWindow; stdcall; external 'Example_lib.dll' name 'ShowWindow';

W tym wypadku, załadowana zostanie procedura ShowWindow z biblioteki Example_lib.dll.

Zobacz też:

0 komentarzy