$HINTS

Adam Boduch
Składnia:`{$HINTS OFF}` lub `{$HINTS ON}`
Wartość domyślna:`{$HINTS ON}`

Dyrektywa {$HINTS} określa czy w trakcie kompilacji, kompilator będzie wyświetlał podpowiedzi. Domyślnie, dyrektywa ta jest włączona, kompilator będzie wyświetlał informacje o nieużywanych zmiennych czy pętlach które nie zostaną nigdy wywołane. Przykład użycia:

{$HINTS OFF}
procedure Foo;
var
  Bar : Integer;
begin

end;

Normalnie (przy włączonej dyrektywie {$HINT}) kompilator wyświetliłby notke: Variable 'Bar' is declared but never used in 'Foo'

0 komentarzy