$EXTENDEDSYNTAX

Jojersztajner
Składnia:`{$EXTENDEDSYNTAX ON}` lub `{$EXTENDEDSYNTAX OFF}`
`{$X+}` lub `{$X-}`
Wartość domyślna:`{$EXTENDEDSYNTAX ON}`
`{$X+}`

Dyrektywa $EXTENDEDSYNTAX określa, czy można używać rozszerzonej składni języka Pascal. Domyślnym ustawieniem jest ON (włączona). Dyrektywę można skrócić do postaci $X.

Dodatkowe możliwości dostępne przy włączonej dyrektywie $EXTENDEDSYNTAX to:

  • możliwość używania funkcji jak procedur (nie pobierając rezultatu)[#]_
  • para-zmienna Result przechowująca rezultat wykonania funkcji
  • możliwość korzystania z zmiennych typu PChar jako łańcuchów ograniczonych znakiem NUL (#0)

Dyrektywa $EXTENDEDSYNTAX jest dostępna ze względów kompatybilności ze starszymi wersjami.

_____ 1 Nie dotyczy to funkcji wbudowanych (zadeklarowanych w module System)

1 komentarz

co to jest "rozszerzona składnia języka Pascal"?