AddExitProc

Adam Boduch
AddExitProc
Moduł: SysUtils
```delphi procedure AddExitProc(Proc: TProcedure); ``` Umożliwia dodanie procedur do listy, która zostanie wykonana przy zakończeniu działania aplikacji. Przykładowo:
program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  Windows, SysUtils;

procedure Foo1;
begin
  MessageBox(0, 'Kończymy działanie programu', 'Koniec!', 0);
end;

procedure Foo2;
begin
  MessageBox(0, 'Pa pa', ':-)', 0);
end;

begin
  AddExitProc(Foo1);
  AddExitProc(Foo2);

  Writeln('Naciśnij Enter, aby zakończyc...');
  Readln;
end.

W momencie zamykania aplikacji, procedury dodane do listy zostaną wykonane w odwrotnej kolejności. Tj. w powyższym programie najpierw zostanie wykonana procedura Foo2, a następnie Foo1.

Procedura AddExitProc została zachowana ze względów kompatybilności

0 komentarzy