AddExitProc

Adam Boduch
AddExitProc
Moduł: SysUtils
procedure AddExitProc(Proc: TProcedure);

Umożliwia dodanie procedur do listy, która zostanie wykonana przy zakończeniu działania aplikacji. Przykładowo:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  Windows, SysUtils;
 
procedure Foo1;
begin
  MessageBox(0, 'Kończymy działanie programu', 'Koniec!', 0);
end;
 
procedure Foo2;
begin
  MessageBox(0, 'Pa pa', ':-)', 0);
end;
 
begin
  AddExitProc(Foo1);
  AddExitProc(Foo2);
 
  Writeln('Naciśnij Enter, aby zakończyc...');
  Readln;
end.

W momencie zamykania aplikacji, procedury dodane do listy zostaną wykonane w odwrotnej kolejności. Tj. w powyższym programie najpierw zostanie wykonana procedura Foo2, a następnie Foo1.

Procedura AddExitProc została zachowana ze względów kompatybilności

0 komentarzy