ShowMessageFmt

Adam Boduch
ShowMessageFmt
Moduł: Dialogs
```delphi procedure ShowMessageFmt(const Msg: string; Params: array of const); overload; procedure ShowMessageFmt(const Msg: WideString; Params: array of const); overload; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] jest połączeniem funkcji [[Delphi/ShowMessage]] oraz [[Delphi/Format]]. Umożliwia wyświetlenie okna dialogowego oraz - dodatkowo - sformatować zawartość tego okna na podstawie parametru Params:
ShowMessageFmt('Witam Cię %s, wiem, że masz %d lat', ['Tadek', 46]);

Skrótcem Ctrl+C można skopiować treść komunikatu do schowka

Zobacz też:

0 komentarzy