WideSameText

Adam Boduch
WideSameText
Moduł: SysUtils
```delphi function WideSameText(const S1, S2: WideString): Boolean; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] zwraca [[Delphi/True]] jeżeli wartości dwóch łańcuchów przekazanych w parametrach S1 oraz S2 są jednakowe. Funkcja nie rozróżnia wielkości znaków.

Zobacz też:

0 komentarzy