WideCompareText

Adam Boduch
WideCompareText
Moduł: SysUtils
```delphi function WideCompareText(const S1, S2: WideString): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] porównuje łańcuchy S1 i S2 bez rozróżniania małych i dużych liter. Funkcja zwraca wartość mniejszą od zera gdy S1 < S2, wartość większą od zera gdy S1 > S2 lub wartość 0 jeżeli łańcuchy są równe.

Zobacz też:

0 komentarzy