WideCompareStr

Adam Boduch
WideCompareStr
Moduł: SysUtils
function WideCompareStr(const S1, S2: WideString): Integer;

Funkcja porównuje dwa łańcuchy określone w parametrze S1 oraz S2. W przypadku gdy oba łańcuchy są równe - funkcja zwraca 0. Jeżeli S1 < S2, funkcja zwraca wartość mniejszą od zera - w przeciwnym wypadku - większą od zera.

Funkcja rozróżnia wielkość znaków znaków.

Zobacz też:

0 komentarzy