CompareText

Adam Boduch
CompareText
Moduł: SysUtils
function CompareText(const S1, S2: string): Integer;

Funkcja porównuje dwa teksty określone w parametrach: S1 oraz S2. Jeżeli są równe - funkcja zwraca 0. Jeżeli S1 jest większe niż S2, funkcja zwróci wartość większą od zera - w przeciwnym wypadku - mniejszą od zera:

Writeln(CompareText('Tekst', 'TEKST')); // wyświetli: 0
Funkcja nie rozróżnia wielkich/małych znaków.

Zobacz też:

0 komentarzy