AnsiReverseString

Adam Boduch
AnsiReverseString
Moduł: StrUtils
function AnsiReverseString(const AText: AnsiString): AnsiString;

Funkcja odwraca zawartość łańcucha AText (przestawia znaki). Przykład:

program Foo;
 
{$APPTYPE CONSOLE}
 
uses
  StrUtils;
 
var
  S : String;
begin
  S := 'Hello World';
  S := AnsiReverseString(S);
 
  { S = dlroW olleH }
  Writeln(S);
 
  Readln;
end.

Zobacz też:

1 komentarz

Od której wersji Delphi jest dostępna ta funkcja? U mnie (delphi 6) nie może jej znaleźć. Dodam, że mam do listy uses dodane moduł StrUtils.