AnsiPos

Adam Boduch
AnsiPos
Moduł: SysUtils
```delphi function AnsiPos(const Substr, S: string): Integer; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] lokalizuje pozycję łańcucha SubStr w łańcuchu S. Zwracany jest numer pierwszego wystąpienia, począwszy od 1. Tzn:
I := AnsiPos('e', 'Hello World');

Takie wywołanie spowoduje przypisanie do zmiennej I, wartości 2 (litera e jest drugim znakiem w łańcuchu Hello World).

Zobacz też:

0 komentarzy