AnsiPos

Adam Boduch
AnsiPos
Moduł: SysUtils
function AnsiPos(const Substr, S: string): Integer;

Funkcja lokalizuje pozycję łańcucha SubStr w łańcuchu S. Zwracany jest numer pierwszego wystąpienia, począwszy od 1. Tzn:

I := AnsiPos('e', 'Hello World');

Takie wywołanie spowoduje przypisanie do zmiennej I, wartości 2 (litera e jest drugim znakiem w łańcuchu Hello World).

Zobacz też:

0 komentarzy