AnsiIndexStr

Adam Boduch
AnsiIndexStr
Moduł: StrUtils
function AnsiIndexStr(const AText: string; const AValues: array of string): Integer;

Funkcja przeszukuje w tablicy AValues łańcucha określonego w parametrze AText, a następnie zwraca indeks elementu w tablicy. Jeżeli element nie zostanie odnaleziony, funkcja zwraca wartość -1:

Writeln(AnsiIndexStr('World', ['Hello', 'World'])); // zwraca: 1
Funkcja rozróżnia wielkość znaków

Zobacz też:

0 komentarzy