AdjustLineBreaks

Adam Boduch
AdjustLineBreaks
Moduł: SysUtils
```delphi function AdjustLineBreaks(const S: string; Style: TTextLineBreakStyle = tlbsCRLF): string; ``` [[Delphi/Funkcje|Funkcja]] poprawia łamanie linii w łańcuchu S na podstawie parametru Style.

Znak nowej linii na różnych platformach jest inny. Przykładowo, na systemach Windows jest to \r\n (czyli powrót karetki oraz znak nowej linii), natomiast na systemach Linux jest to \n (jedynie znak nowej linii). Jeszcze inaczej jest na systemach Macintosh. Tam bowiem znakiem nowej linii jest \r. Funkcja AdjustLineBreaks pozwala poprawić styl łamania linii na podstawie typu TTextLineBreakStyle:

type TTextLineBreakStyle = (tlbsLF, tlbsCRLF);

Wartość tlbsLF odpowiada systemowi Linuks, natomiast tlbsCRLF - Windows. Przykładowe użycie:

program Foo;

{$APPTYPE CONSOLE}

uses
  SysUtils;

var
  S : String;
begin
  S := 'To jest przykładowy tekst ' + #13 +
  'który posiada łamanie linii w stylu "linuksowym"';

  Writeln(AdjustLineBreaks(S));
  Readln;
end.

Zobacz też:

0 komentarzy