Operacje

Adam Boduch

Poniższa tabela zawiera spis funkcji wykorzystywanych do manipulacji i operacji na łańcuchach. Wszystkie z poniższych funkcji zawarte są w modułach: System, SysUtils oraz StrUtils.

NazwaOpis
AdjustLineBreaksPoprawia łamanie linii w zależności od wybranego systemu
AnsiCompareStrPorównuje dwa łańcuchy
AnsiCompareTextPorównuje dwa łańcuchy (nie rozróżnia wielkości znaków)
AnsiContainsStrZwraca wartość True jeżeli jeden łańcuch jest częścią drugiego
AnsiContainsTextZwraca wartość True jeżeli jeden łańcuch jest częścią drugiego (nie rozróżnia wielkości znaków)
AnsiDequotedStrZwraca łańcuch pozbawiony cudzysłowia lub apostrofów
AnsiEndsStrZwraca True jeżeli koniec łancucha zawiera określony ciąg
AnsiEndsTextZwraca True jeżeli koniec łancucha zawiera określony ciąg (ignoruje wielkość znaków)
AnsiExtractQuotedStrUsuwa z początku i końca łańcucha znaki apostrofu lub cudzysłowia lub jakiekolwiek inne
AnsiIndexStrSzuka łańcucha w tablicy typu String
AnsiIndexTextSzuka łańcucha w tablicy typu String
AnsiLeftStrZwraca część łańcucha z lewej strony
AnsiLowerCaseZmienia na małe znaki w łańcuchu
AnsiMatchStrZwraca True jeżeli łańcuch zawiera określone frazy
AnsiMatchTextZwraca True jeżeli łańcuch zawiera określone frazy (ignoruje wielkość znaków)
AnsiMidStrZwraca część łańcucha
AnsiPosZwraca pozycję jednego łancucha w drugim
AnsiQuotedStrZwraca łańcuch opatrzony apostrofami
AnsiReplaceStrZastępępuje określone znaki w łańcuchu
AnsiReplaceTextZastępępuje określone znaki w łańcuchu (ignoruje wielkość znaków)
AnsiResemblesTextSprawdza czy dwa łancuchy są do siebie podobne
AnsiReverseStringOdwraca łańcuch
AnsiRightStrZwraca część łancucha z prawej strony
AnsiSameStrZwraca True jeżeli dwa łańcuchy są identyczne
AnsiSameTextZwraca True jeżeli dwa łańcuchy są identyczne (ignoruje wielkość znaków)
AnsiStartsStrZwraca True jeżeli dany ciąg znajduje się na początku łańcucha
AnsiStartsTextZwraca True jeżeli dany ciąg znajduje się na początku łańcucha (ignoruje wielkość znaków)
AnsiUpperCaseZamienia na wielkie znaki w łańcuchu
CompareStrPorównuje dwa łańcuchy, sprawdza czy są równe
CompareTextPorównuje dwa łańcuchy i sprawdza czy są równe (ignoruje wielkość znaków)
ConcatŁączy dwa lub więcej łańcuchów w jeden
CopyKopiuje część łańcucha
DecodeSoundExIntDekoduje liczbową reprezentację algorytmu SoundEx
DecodeSoundExWordDekoduje liczbową reprezentację algorytmu SoundEx na postać fonetyczną
DeleteUsuwa część łańcucha
DupeStringTworzy łańcuch zawierający kopie danego ciągu
ExtractStringsRozdziela łańcuch na podstawie danego znaku
InsertWstawia tekst w określone miejsce łancucha
LeftStrZwraca część łańcucha z lewej strony
LeftBStrKopiuje i zwraca część łańcucha z lewej strony
LengthZwraca długość łańcucha
LowerCaseZamienia znaki w łańcuchu na małe
MidStrUmożliwia pobranie części łańcucha
MidBStrUmożliwia pobranie części łańcucha
MoveUmożliwia skopiowanie części łańcucha
PosZwraca pozycję danego ciągu w łańcuchu
PosExZwraca pozycję danego ciągu w łańcuchu (wersja rozszerzona)
RightStrZwraca część łańcucha z prawej strony
RightBStrZwraca część łańcucha z prawej strony
ReverseStringOdwraca łańcuch
SameTextSprawdza czy dwa łańcuchy są takie same
SetStringUstawia długość łańcucha
SoundExKonwertuje łańcuch do postaci fonetycznej poprzez algorytm SoundEx
SoundExComparePorównuje dwie wartości reprezentowane przez algorytm SoundEx
SoundExIntKonwertuje łańcuch do postaci liczbowej reprezentującej wartość fonetyczną
SoundExProcSprawdza czy dwa łańcuchy są podobne
SoundExSimilarSprawdza czy dwa łańcuchy są podobne
SoundExWordKonwertuje łańcuch na postać liczbową reprezentującą postąć fonetyczną
StrFormatuje łańcuch i przypisuje go do zmiennej
StringOfCharZwraca łańcuch zawierający zwielokrotnienie danego znaku
StringReplaceZastępuje określone części łańcucha
StrScanWyszkuje określony ciąg w łańcuchu
StuffStringWstawia w określone miejsce łańcucha nowy tekst zamieniając już istniejący.
TrimObcina spacje oraz białe znaki po obu końcach łańcucha
TrimLeftUsuwa białe znaki z lewej strony łańcucha
TrimRightUsuwa białe znaki z prawej strony łańcucha
UpCaseZamienia znak określony w parametrze z małego na wielki
UpperCaseKonwertuje łańcuch zamieniając małe znaki na wielkie
ValKonwertuje łańcuch na postać liczbową
WrapText"Łamie" tekst dodając znak nowej linii w określonym miejscu
WideCompareStrPorównuje wartości dwóch łańcuchów
WideCompareTextPorównuje wartości dwóch łańcuchów
WideLowerCaseKonwertuje znaki łancucha Unicode na małe litery
WideSameStrSprawdza czy dwa łańcuchy Unicode są identyczne
WideSameTextSprawdza czy dwa łańcuchy Unicode są identyczne (ignoruje wielkość znaków)
WideUpperCaseKonwertuje znaki łańcucha Unicode na małe litery
QuotedStrZwraca tekst z cudzysłowiem
Typy danych
TSysCharSetZbiór reprezentujący separatory, używany w funkcji ExtractStrings

DecodeSoundExWord

 • 2006-06-23 19:04
 • 0 komentarzy
 • 1176 odsłon

DecodeSoundExInt

 • 2006-06-23 19:03
 • 0 komentarzy
 • 1198 odsłon

SoundExInt

 • 2006-06-23 18:56
 • 0 komentarzy
 • 1305 odsłon

SoundExWord

 • 2006-06-23 18:52
 • 0 komentarzy
 • 1152 odsłony

SoundExCompare

 • 2006-06-23 18:49
 • 1 komentarz
 • 1546 odsłon

SoundExSimilar

 • 2006-06-23 18:44
 • 0 komentarzy
 • 1724 odsłony

SoundEx

 • 2006-06-23 18:39
 • 0 komentarzy
 • 1624 odsłony

SoundExProc

 • 2006-06-23 18:33
 • 0 komentarzy
 • 1668 odsłon

AnsiResemblesText

 • 2006-06-23 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1530 odsłon

StrToTime

 • 2006-03-16 18:06
 • 0 komentarzy
 • 2772 odsłony

Format

 • 2006-03-15 13:29
 • 0 komentarzy
 • 9859 odsłon

AnsiDequotedStr

 • 2006-03-09 11:25
 • 0 komentarzy
 • 1408 odsłon

MidBStr

 • 2006-03-09 11:17
 • 0 komentarzy
 • 1777 odsłon

AnsiMidStr

 • 2006-03-09 11:11
 • 0 komentarzy
 • 2018 odsłon

AnsiPos

 • 2006-03-07 11:21
 • 0 komentarzy
 • 3032 odsłony

0 komentarzy