Operacje

Adam Boduch

Poniższa tabela zawiera spis funkcji wykorzystywanych do manipulacji i operacji na łańcuchach. Wszystkie z poniższych funkcji zawarte są w modułach: System, SysUtils oraz StrUtils.

NazwaOpis
[[Delphi/AdjustLineBreaks]]Poprawia łamanie linii w zależności od wybranego systemu
[[Delphi/AnsiCompareStr]]Porównuje dwa łańcuchy
[[Delphi/AnsiCompareText]]Porównuje dwa łańcuchy (nie rozróżnia wielkości znaków)
[[Delphi/AnsiContainsStr]]Zwraca wartość [[Delphi/True]] jeżeli jeden łańcuch jest częścią drugiego
[[Delphi/AnsiContainsText]]Zwraca wartość [[Delphi/True]] jeżeli jeden łańcuch jest częścią drugiego (nie rozróżnia wielkości znaków)
[[Delphi/AnsiDequotedStr]]Zwraca łańcuch pozbawiony cudzysłowia lub apostrofów
[[Delphi/AnsiEndsStr]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli koniec łancucha zawiera określony ciąg
[[Delphi/AnsiEndsText]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli koniec łancucha zawiera określony ciąg (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/AnsiExtractQuotedStr]]Usuwa z początku i końca łańcucha znaki apostrofu lub cudzysłowia lub jakiekolwiek inne
[[Delphi/AnsiIndexStr]]Szuka łańcucha w tablicy typu [[Delphi/String]]
[[Delphi/AnsiIndexText]]Szuka łańcucha w tablicy typu [[Delphi/String]]
[[Delphi/AnsiLeftStr]]Zwraca część łańcucha z lewej strony
[[Delphi/AnsiLowerCase]]Zmienia na małe znaki w łańcuchu
[[Delphi/AnsiMatchStr]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli łańcuch zawiera określone frazy
[[Delphi/AnsiMatchText]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli łańcuch zawiera określone frazy (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/AnsiMidStr]]Zwraca część łańcucha
[[Delphi/AnsiPos]]Zwraca pozycję jednego łancucha w drugim
[[Delphi/AnsiQuotedStr]]Zwraca łańcuch opatrzony apostrofami
[[Delphi/AnsiReplaceStr]]Zastępępuje określone znaki w łańcuchu
[[Delphi/AnsiReplaceText]]Zastępępuje określone znaki w łańcuchu (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/AnsiResemblesText]]Sprawdza czy dwa łancuchy są do siebie podobne
[[Delphi/AnsiReverseString]]Odwraca łańcuch
[[Delphi/AnsiRightStr]]Zwraca część łancucha z prawej strony
[[Delphi/AnsiSameStr]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli dwa łańcuchy są identyczne
[[Delphi/AnsiSameText]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli dwa łańcuchy są identyczne (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/AnsiStartsStr]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli dany ciąg znajduje się na początku łańcucha
[[Delphi/AnsiStartsText]]Zwraca [[Delphi/True]] jeżeli dany ciąg znajduje się na początku łańcucha (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/AnsiUpperCase]]Zamienia na wielkie znaki w łańcuchu
[[Delphi/CompareStr]]Porównuje dwa łańcuchy, sprawdza czy są równe
[[Delphi/CompareText]]Porównuje dwa łańcuchy i sprawdza czy są równe (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/Concat]]Łączy dwa lub więcej łańcuchów w jeden
[[Delphi/Copy]]Kopiuje część łańcucha
[[Delphi/DecodeSoundExInt]]Dekoduje liczbową reprezentację algorytmu SoundEx
[[Delphi/DecodeSoundExWord]]Dekoduje liczbową reprezentację algorytmu SoundEx na postać fonetyczną
[[Delphi/Delete]]Usuwa część łańcucha
[[Delphi/DupeString]]Tworzy łańcuch zawierający kopie danego ciągu
[[Delphi/ExtractStrings]]Rozdziela łańcuch na podstawie danego znaku
[[Delphi/Insert]]Wstawia tekst w określone miejsce łancucha
[[Delphi/LeftStr]]Zwraca część łańcucha z lewej strony
[[Delphi/LeftBStr]]Kopiuje i zwraca część łańcucha z lewej strony
[[Delphi/Length]]Zwraca długość łańcucha
[[Delphi/LowerCase]]Zamienia znaki w łańcuchu na małe
[[Delphi/MidStr]]Umożliwia pobranie części łańcucha
[[Delphi/MidBStr]]Umożliwia pobranie części łańcucha
[[Delphi/Move]]Umożliwia skopiowanie części łańcucha
[[Delphi/Pos]]Zwraca pozycję danego ciągu w łańcuchu
[[Delphi/PosEx]]Zwraca pozycję danego ciągu w łańcuchu (wersja rozszerzona)
[[Delphi/RightStr]]Zwraca część łańcucha z prawej strony
[[Delphi/RightBStr]]Zwraca część łańcucha z prawej strony
[[Delphi/ReverseString]]Odwraca łańcuch
[[Delphi/SameText]]Sprawdza czy dwa łańcuchy są takie same
[[Delphi/SetString]]Ustawia długość łańcucha
[[Delphi/SoundEx]]Konwertuje łańcuch do postaci fonetycznej poprzez algorytm SoundEx
[[Delphi/SoundExCompare]]Porównuje dwie wartości reprezentowane przez algorytm SoundEx
[[Delphi/SoundExInt]]Konwertuje łańcuch do postaci liczbowej reprezentującej wartość fonetyczną
[[Delphi/SoundExProc]]Sprawdza czy dwa łańcuchy są podobne
[[Delphi/SoundExSimilar]]Sprawdza czy dwa łańcuchy są podobne
[[Delphi/SoundExWord]]Konwertuje łańcuch na postać liczbową reprezentującą postąć fonetyczną
[[Delphi/Str]]Formatuje łańcuch i przypisuje go do zmiennej
[[Delphi/StringOfChar]]Zwraca łańcuch zawierający zwielokrotnienie danego znaku
[[Delphi/StringReplace]]Zastępuje określone części łańcucha
[[Delphi/StrScan]]Wyszkuje określony ciąg w łańcuchu
[[Delphi/StuffString]]Wstawia w określone miejsce łańcucha nowy tekst zamieniając już istniejący.
[[Delphi/Trim]]Obcina spacje oraz białe znaki po obu końcach łańcucha
[[Delphi/TrimLeft]]Usuwa białe znaki z lewej strony łańcucha
[[Delphi/TrimRight]]Usuwa białe znaki z prawej strony łańcucha
[[Delphi/UpCase]]Zamienia znak określony w parametrze z małego na wielki
[[Delphi/UpperCase]]Konwertuje łańcuch zamieniając małe znaki na wielkie
[[Delphi/Val]]Konwertuje łańcuch na postać liczbową
[[Delphi/WrapText]]"Łamie" tekst dodając znak nowej linii w określonym miejscu
[[Delphi/WideCompareStr]]Porównuje wartości dwóch łańcuchów
[[Delphi/WideCompareText]]Porównuje wartości dwóch łańcuchów
[[Delphi/WideLowerCase]]Konwertuje znaki łancucha Unicode na małe litery
[[Delphi/WideSameStr]]Sprawdza czy dwa łańcuchy Unicode są identyczne
[[Delphi/WideSameText]]Sprawdza czy dwa łańcuchy Unicode są identyczne (ignoruje wielkość znaków)
[[Delphi/WideUpperCase]]Konwertuje znaki łańcucha Unicode na małe litery
[[Delphi/QuotedStr]]Zwraca tekst z cudzysłowiem
Typy danych
[[Delphi/TSysCharSet]]Zbiór reprezentujący separatory, używany w funkcji [[Delphi/ExtractStrings]]

DecodeSoundExWord

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1743 odsłony

DecodeSoundExInt

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2021 odsłon

SoundExInt

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1925 odsłon

SoundExWord

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1796 odsłon

SoundExCompare

 • 2010-10-31 18:27
 • 1 komentarz
 • 2194 odsłony

SoundExSimilar

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2394 odsłony

SoundEx

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2315 odsłon

SoundExProc

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2290 odsłon

AnsiResemblesText

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2124 odsłony

StrToTime

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3691 odsłon

Format

 • 2017-05-08 20:39
 • 0 komentarzy
 • 13713 odsłon

AnsiDequotedStr

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 1901 odsłon

MidBStr

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2280 odsłon

AnsiMidStr

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 2720 odsłon

AnsiPos

 • 2010-10-31 18:27
 • 0 komentarzy
 • 3914 odsłon

0 komentarzy